Aluminis nou-espai

Aluminis nou-espai

Polígon industrial les tres eres, nau 1
977861215

aluminis@nou-espai.net
www.nou-espai.net

Descripció

Fabricació de fusteria, alumini, ferro, inox i complements

Horaris de l'establiment

Horari hivern

Oficina: de 10:00 a 13:00h i de 17:00 a 20:00h Taller: de 8:00 a 13:00h i de 15:00 a 18:00h

Horari estiu

Oficina: de 10:00 a 13:00h i de 17:00 a 20:00h Taller: de 8:00 a 13:00h i de 15:00 a 18:00h